Impostos

Gestió dels vostres impostos

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)  té delegades les funcions de gestió i recaptació dels principals tributs municipals. A l’ORGT es poden fer totes les gestions relacionades amb els tributs, les taxes i els preus públics de l'Ajuntament de l'Estany. En la seva pàgina web podreu trobar tota la informació relacionada amb els tributs del nostre municipi, us podreu descarregar impresos i també podreu fer pagaments i altres tràmits. 

Pagament d'impostos i multes

Si ja disposeu del document de pagament podeu:

Si no disposeu del document per pagar o ja no està vigent, podeu:

 

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de l' Ajuntament de l'Estany és:

Oficina de Gestió Tributària de Manresa
c/ Major, 36
08242 Manresa
T:934 729 150
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.manresa@diba.cat

Calendari Fiscal

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-10-2023 13:22