Inscripcions i certificats

Al registre civil s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis: naixement, filiació, nom i cognoms i canvis de nom i cognoms, emancipació i habilitació d'edat, matrimoni, modificacions judicials de capacitat de les persones, declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament de persones, declaracions d'absència o defunció, nacionalitat i veïnatge civil, pàtria potestat, tutela i altres representacions que fixa la llei i defuncions.

Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instància i/o instrucció n'assumeix la funció. A la resta de municipis, l'assumeix per delegació el jutjat de pau del municipi.

Funcions del Registre Civil:

  • Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Inscripcions marginals a les de naixement i matrimoni.
  • Tramitació d'expedients de matrimoni.
  • Celebració de bodes civils.
  • Tramitació d'expedients propis del Registre Civil, com naixements fora de termini, rectificació d'errors, canvis de nom, etc.
  • Expedició de Fe de Vida. 

L'atenció d'aquest servei es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Quin cost té?

Gratuït

Qui pot demanar-ho?

Tothom

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-10-2022 10:03