Conciliacions

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal de l'Estany. En els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i amb jurisdicció en el terme corresponent hi ha d'haver jutjat de pau. El Jutge, o la Jutgessa de Pau és una persona elegida per l'ajuntament i ofereix a la ciutadania la possibilitat d’intervenir com a mediador/a per resoldre conflictes entre particulars i evitar així que arribin a un judici civil; és la persona que representa l'Administració de Justícia en la Institució Pública, com és un Ajuntament. És un servei que s'encarrega de les conciliacions entre persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i cercar una solució satisfactòria per a tothom.

Línies de servei:

  • Difusió i sensibilització del diàleg 
  • Dissenyar i realitzar accions de prevenció del conflicte
  • Judicis verbals
  • Judicis de faltes
  • Tramitació i celebració d'Actes de Conciliació.
  • Diligències de comunicació (com notificacions, citacions, requeriments i emplaçaments...) delegades per exhorts d'altres jutjats o tribunals, tant en l'àmbit civil com penal.

 El servei és gratuït i es pot sol·licitar en cas de desacords com deutes pendents o conflictes veïnals. L’horari d’atenció és a hores concertades.

Quin cost té?

Gratuït

Qui pot demanar-ho?

Tothom

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-05-2023 14:41