Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossčn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Impostos i taxes

1. Solˇlicitud de bonificaciķ de l'IVTM

Per sol·licitar la bonificació a vehicles de baixes emissions:

2. Solˇlicitud de bonificaciķ d'IBI

Per sol·licitar la bonificació de

Alertes per SMS i e-mail

Si teniu rebuts domiciliats podeu apuntar-vos al servei gratuït d'alertes de domiciliats i de fi de voluntària.

Autoliquidaciķ de l'IIVTNU - plusvālua

Aquest lloc web permet efectuar telemàticament el tràmit d’autoliquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ...

Domiciliar un rebut

Domiciliar un tribut és donar una ordre de càrrec en compte que s’aplicarà periòdicament.

Solˇlicitar un certificat de pagament de tributs

Si heu d'acreditar el pagament d'un tribut i heu perdut el rebut de l'import ja pagat, podeu sol·licitar aquí un certificat del pagament realitzat.

Solˇlicitar una devoluciķ de pagament

Per sol·licitar la devolució d’un pagament, heu d’emplenar l’imprès corresponent i indicar-hi els motius que fonamenten la vostra sol·licitud de ...

Solˇlicitud d'exempciķ IVTM

En quins casos es pot sol·licitar exempció de l’IVTM?

Discapacitat : Estan exempts de l'impost els vehicles matriculats a nom de persones amb ...

Solˇlicitud de fraccionament/ajornament de tributs

Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'ORGT, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu ...

EnllaįosC/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H