Ajuntament de l'Estany

Hort del SagalÚs i Jardins del MossŔn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Cementiri

Alta, canvi de titular o baixa d'un nÝnxol

En quŔ consisteix

Tràmit de concessió, canvi de titularitat i duplicat del títol del nínxol

Documentaciˇ a aportar

En cas de canvi de titularitat:

 - Document legal de l'herència o instància on es relacionin tots els possibles hereus i es manifesti qui ha/n de ser el/s nou/s titular/s.
 - Escrit, signat pel tityular, on es faci constar l'acte de donació, en el cas de donació. 
 - Fotocòpia del DNI del/s nou/s titular/s.
 - Títol de concessió de drets funeraris anterior.

En tot cas:

- Fotocòpia del DNI de la persona que ho sol·licita.

Normativa:

Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals:

ANY 2013

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

1. Per conservació d'un nínxol a l'any: 13,00 EUR
2. Per concessió d'un nínxol:
          - Fila de baix: 570,00 EUR
          - Fila del mig: 745,00 EUR
          - Fila de dalt: 660,00 EUR
5. Títol del llibre: 9,00 EUR

Tramitaciˇ presencialment:

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 14h, i el primer divendres laboral de mes tambÚ de 17h a 20h
C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H