Ajuntament de l'Estany

Hort del SagalÚs i Jardins del MossŔn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

NotÝcies

Ajuts pels joves per al pagament de l'habitatge

Dimecres, 1 de juny del 2022

El bo jove Ús una ajuda de 250 euros mensuals que podran rebre els joves durant dos anys

1.- A qui va dirigit:

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys inclosos  i compleixin el requisits de la convocatòria.

 

2.- Requisits:

 • Ser una persona física i tenir entre 18 i 35 anys al sol·licitar l’ajuda.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
 • Tenir un contracte de lloguer d’un pis o una habitació.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos: Es considera ingressos de les persones sempre que es pugui acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat, en el sis mesos anteriors a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud.
 • Els ingressos no poden superar:
 • Nòmines o contractes 2022: no superar els 24.318 euros anuals.
 • Renda 2020: no superar els 22.548,67€ anuals
 • Certificat d’imputacions 2021: no superar els 23.664,15€ anuals
 • L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • No estar rebent cap altra ajuda per pagar el lloguer (sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital).

 

3.- Import de la subvenció

La quantitat de la subvenció de 250€ amb el límit mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual o del preu de cessió.

La subvenció s’atorgarà per un termini màxim de 2 anys.

 

4.- Com i on la puc presentar:

Es pot presentar electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les Oficines Locals d’Habitatges: carrer de les joies, 11-13 de Moià- tel. 93 830.14.18

 

5.- Sol·licitud de l’ajut

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estigui completes i fins al l’esgotament del finançament disponible.

 

6.- Quina documentació he d’aportar?

 • Document d’identitat vigent
 • Certificat de convivència
 •  Justificació d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.
 • Informe de Vida laboral.
 • Llibre de família si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Full  de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a  nom de la persona sol·licitant del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

 

7.- Compatibles amb altres ajuts

Aquestes subvencions son incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats de mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. 

 

Per més informació podeu trucar al Consell Comarcal del Moianès – Oficina Local d’Habitatge del Moianès al telèfon 93 830.14.18

 


Oficina Local d'Habitatge del Moianès
Joies, 11-13
08180 - Moià
Telf. 938.30.14.18 / 938.20.80.00
Fax. 938.20.76.24
www.consorcidelmoianes.cat

  |   Envia'm

Imatges

 - -


EnllašosC/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H