Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Educació

LLAR D'INFANTS DE L'ESCOLA DE L'ESTANY

Podeu consultar la informació sobre l'escola de l'Estany ZER Moianès llevant, les seves instal·lacions i projecte educatiu, al següent link: https://agora.xtec.cat/escolalestany/lescola/

MATRÍCULA

1. Calendari
  • Matrícula: del 17 al 23 de juny

2. Canals per confirmar la matrícula i presentar la documentació

Per correu electrònic a: estany@estany.cat
Presencial: concertant cita prèvia al 93 830 30 00 - ext. 2 (De 9 a 13h.)

3. Documentació que cal presentar

Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació següent (en format PDF, o escanejada o fotografiada):

  • Carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa. De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  • Autorització de la domiciliació del rebut de la quota de la llar d'infants, si preferiu aquesta forma de pagament, degudament emplenada (obtenir el document fent click AQUÍ).

*L'ajuntament respondrà a aquest correu de la confirmació de la matrícula perquè quedi formalitzada.

LLISTES PROVISIONALS DE PREINSCRIPCIONS

Nº Registre d’entrada

DNI/NIE sol·licitant

E2020000636

*****711S

E2020000654

*****113C

E2020000677

*****565J

E2020000680

*****572E

E2020000681

*****842B

E2020000685

*****720Y

La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si dins el termini comprès entre el 3 al 9 de juny de 2020, ambdós inclosos, no es presenten reclamacions al correu electrònic de l'ajuntament estany@estany.cat.

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LA LLAR D'INFANTS 2020-2021

1. Calendari
  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig

  • Matrícula: 17 al 23 de juny

2. Canals per presentar les sol·licituds

Per correu electrònic a: estany@estany.cat
Presencial: concertant cita prèvia al 93 830 30 00 - ext. 2 (De 9 a 13h.)

3. Participants en el procés i requisits d'edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès/esa per primera vegada i pels infants que hagin cursat P1 en aquest mateix centre, la sol·licitud de confirmació per continuar a P2.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin, com a mínim, 1 any a l'inici del curs escolar.

4. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

5. La publicació de les llistes de sol·licituds dels infants admesos

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/documentacio/

Les llistes es publicaran en aquesta pàgina web de l'ajuntament, en aquest mateix apartat >Àmbits>Educació


6. Matrícula

S'ha de formalitzar la matrícula en les dates indicades. Quan no es formalitza la matrícula en el període establert es considera que es renunca a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

7. Més informació

Per a més informació sobre el procés de preinscripció consulteu al web “Estudiar a Catalunya”: http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

Documents

confirmllarinfants.doc -  -
confirmllarinfants.doc
53Kb
1405191113llarinfantssepa.doc -  -
1405191113llarinfantssepa.doc
75Kb


EnllaçosC/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H