Ajuntament de l'Estany

Hort del Sagalés i Jardins del Mossèn
L'Estany vista globus 1
L'Estany vista globus 2
Carretera i campanar, nevat
1 2 3 4
  |  Mida text 
  
  |  Castellano

Agenda

Butlletí empresarial Moianès - Febrer 2021

Dilluns, 1 de febrer del 2021

BUTLLETÍ EMPRESARIAL FEBRER 2021

1.- SUBVENCIONS PER A REHABILITACIÓ ENERGETICA D’EDIFICIS (PREE)

Subvencions per actuacions en edificis existents:
- Edificis d'habitatge unifamiliar
- Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge
- Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)
- actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.

Requisits de les actuacions:
- Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos:
• Quan l'edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.
• En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d'energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.
- Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida.

Tipologies de les actuacions elegibles:
- Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.
- Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
- Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.
- Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.

No seran elegibles:
- Les realitzades en edificis de nova construcció
- Ampliacions (superfície o volum)
- Canvi d'ús

 

+ informació

 

image_blank

 

2.- AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE CIBERSEGURETAT EN LES PIMES.

Termini presentació sol·licituds: 15 de març de 2021

Concessió d’ajuts en forma d’assessorament especialitzat, que inclourà:
- un diagnosi inicial i anàlisi de la situació actual en matèria de ciberseguretat,
- una auditoria de ciberseguretat,
- una proposta de pla de ciberseguretat
- un seguiment a posteriori de les mesures implantades i valoració de les actuacions,
- visites necessàries (mínim 2).

Les empreses beneficiàries disposaran d’entre 10 i 20 hores d’assessorament, a concretar en funció del nivell d’ús de mitjans tecnològics i del número de treballadors.
El valor econòmic de l’ajut serà d’entre 830€ i 1.660€ depenent de les hores d’assessorament i de la qualificació que rebi l’empresa.
 

+ informació

 

image_blank

 

3.- SUBVENCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS EN SITUACIÓ D'ATUR

Termini presentació sol·licituds: del 20 de gener al 20 de novembre de 2021

Subvenció que fomenta la contractació de persones majors de 45 anys que estan en situació d'atur, com a mínim 6 mesos en els últims 12.
La subvenció és per contractes de mínim 6 mesos i màxims 12, o bé 18 mesos si és persones amb discapacitat. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%

+ informació

 

image_blank

 

4.- PRÒRROGA DELS AJUTS PÈR AUTÒNOMS FINS EL 31 DE MAIG: Prestació per cessament de l’activitat dels autònoms

Es prorroguen fins al 31 de maig les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu a conseqüència de la pandèmia de la COVID- 19, amb lleus modificacions.

+ informació

 

image_blank

 

5.- RESUM D’AJUDES I RECURSOS APROVATS PEL GOVERN ESPANYOL VIGENTS A DATA D’AVUI I QUE AFECTEN A:

- ingrés mínim vital
- Vivenda (moratòria hipoteques, lloguers, préstecs personals...)
- Treball (ERTO, Baixes, prestacions extraordinàries...)
- Autònoms i empreses (Ajornament pagament impostos, ERTOS bonificats, ajudes...)

 

+ informació

 

image_blank

 

6.- RECULL DE RECURSOS PER A EMPRESES APROVATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA VIGENTS A DATA D’AVUI

+ informació

 

image_blank

 

7. AJUDA PER POSAR EL NEGOCI ONLINE

Es tracta de la iniciativa ‘Dona la volta al teu negoci’, que posa a disposició de les pimes i autònoms de Catalunya assessorament i formació gratuïts, així com el suport tecnològic i comercial necessaris per posar en marxa ràpidament els seus negocis online: e-commerce


- Assessorament gratuït: un consultor TIC resoldrà tots els dubtes de l’empresa o autònom i l’orientarà a trobar la millor estratègia per al seu projecte.


- Solucions tecnològiques: la pime o autònom tindrà accés a eines digitals per al seu negoci, com ara la creació gratuïta del web o la botiga online i eines gratuïtes de teletreball i treball col·laboratiu a distància.


- Promoció a Internet: ajuda per trobar els millors canals i estratègies per promocionar el negoci a les xarxes i arribar als clients, amb accés a auditories de màrqueting digital gratuïtes i a eines de promoció online i xarxes socials.


- Formació en línia: oferta de diferents formats i continguts de formació en línia gratuïta relacionats amb vendes online i transformació digital.

+ informació

 

image_blank

 

 

 

Lloc: -
Horari: -
Preu: -€

  |   Envia'm
C/ Doctor Vilardell, 1 • 08148 L'Estany • T. 938 303 000 • F. 938 303 251 • NIF P0807800H